isitme-uzmani-kimdir--isitme-sagligindaki-yeri-nedir--size-nasil-yardimci-olur-

İşitme Uzmanı Kimdir? İşitme Sağlığındaki Yeri Nedir? Size Nasıl Yardımcı Olur?

29-07-2021

İşitme Uzmanı Kimdir ?

Odyoloji  alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun, odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan, sağlıklı bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman hekimin teşhis veya tedavi için yönlerdirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden ,rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları (işitme cihazı, implantlar, FM sistem, vestibüler rehabilitasyon vs.)  belirleyen uzman kişilerdir.1

İşitme Uzmanının İşitme Sağlığındaki Yeri Nedir ?

İşitme uzmanının öncelikli görevi işitme sağlığının korunmasıdır. Sağlık sektörü içerisindeki diğer uzmanlarla karşılıklı etkileşim içerisindedir. Bu uzmanlarla karşılıklı ve iyi bir iletişim kurmak, hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında ve sabit bir yönlendirmenin sağlanmasında önemli rol oynar.

 • İşitme sistemi içerisinde işitme kaybının yerini (dış kulakorta kulakiç kulakvestibülokoklear sinir ve merkezi sinir sistemi) karar kılar ve tanıya gider.
 • Gerekli olan odyolojik tedaviyi belirler, uygulama takibini yapar.
 • Tanı koyma sürecinde davranışsal işitme testlerinden, otoakustik emisyon ölçüm testlerinden ve  elektrofizyolojik testlerden yararlanır.
 • Denge bozukluklarıyla (vestibüler sistem) ilgili tanı, takip ve rehabilitasyon süreçleriyle birebir ilgilenir, takibinde rol oynar.
 • Çınlama (tinnitus) şikayeti olan hastalara uygun tedavi ve rehabilitasyon programları uygular.
 • İşitme kaybı tanısı alan hastalara uygun işitme cihazları ve işitsel implantları belirlemede yol gösterici görevi üstlenir.
 • İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.
 • İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar.
 • İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabilitasyonu yapar.
 • İşitme ve denge problemlerinin tespiti ve değerlendirilmesini sağlar.
 • İşitme ve denge problemi olan kişilerin rehabilitasyonunu yapar
 • İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.
 • Koklear implant aday değerlendirme, rehabilitasyon, programlama ve takibini yapar.
 • Dil ve konuşma bozukluklarını tarama ve değerlendirme gibi konularda yetkin uzmanlardır.
 • Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur.
 • Cerrahi işlemler sırasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar.

 

İşitme Uzmanı Size Nasıl Yardımcı Olur ?

İşitme uzmanının size yaklaşımı öncelikli olarak  işitme kaybının neden olduğu sosyal, bilişsel, psikolojik, iletişim problemlerinin önüne geçmek ve bu alanlarda en iyi desteği verebilmek adına multidisipliner çalışır.

 • İşitme uzmanı teşhis koymak amaçlı olarak hastaya sorduğu sorular sonucu elde ettiği hasta öyküsünden yola çıkarak gerekli odyoloji testlerini belirler ve yaptığı testler sonucunda elde ettiği verilerle hastaya uygun olan tedavi şekline yön verir.
 • Bireylerde işitme kaybına yol açan ve seyrini değiştirebilecek ayrıca işitme kaybı ile birlikte seyreden  hastalık  ve semptomların işitme kaybını etkisini önlemek amacıyla erken müdahalede bulunmak için odyoloji testleri ile düzenli uygulama takibi yapar.
 • İşitme kaybı olan kişilere uygulanacak olan tedavilerde kişiye uygun işitme cihazını belirler, bu cihazların ayarlarını yapar, kullanımı ve bakımı hakkında hastaları bilgilendirerek düzenli periyotlarda hastanın uygulama takibini yapar.
 • Yeni doğan bebeklerin işitme kontrollerini yaparak işitme kaybı olan bebeklerde erken tanı ile birlikte gerekli olan cihazlandırmayı yaparak oluşabilecek  dil ve sosyal gelişim eksikliğinin önüne geçmeyi hedefler.
 • Tespit edilen işitme kaybının neden olduğu dil gelişimindeki geriliği önlemek amacıyla işitsel rehabilitasyon uygular ve işitme kaybının etkilerini en aza indirmek için danışmanlık yapar.

Unutmayalım ki duymak; düşünmek ve hatırlamak demektir.

 ‘‘İyi duymak , iyi yaşamaktır’’

 

Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.

Odyolog Ayşe GÖR

Kaynakça
1- https://www.asha.org/public/who-are-audiologists/

kac-cesit-isitme-cihazi-vardir

11-06-2020

Birçok teknolojik ve elektronik üründe olduğu gibi işitme cihazlarında da bazı sınıflandırmalar vardır.
isitme-cihazi-nereden-alinir

23-07-2020

İşitme zorluğunu aşmak için Kulak Burun Boğaz bölümüne gittiniz ve muayene olup, işitme testi için yönlendirildiniz. İşitme tesiti nerede yapılır? İşitme cihazı nereden alınır?
isitme-cihazi-uygulamalarinda-gercek-kulak-olcumu

08-06-2022

Yetişkin kullanıcılarımızda gerçek kulak ölçümü, bireyin dış kulak kanalı dahil edilerek, işitme cihazının kulağa olan gerçek ve doğru ayarının tespit edilmesidir.