SGK Desteği

*Her bir cihaz için brüt tutar üzerinden emekliden %10, çalışandan %20 katkı payı alınmaktadır. Emekli katılım payı emeklinin maaşından kesinti yapılmaktadır.

Çocuklar için; Yetişkinler için; Brüt Tutar Brüt Tutar Emekli Net Emekli Net Çalışan Net Çalışan Net 0-4 Yaş Aralığı 5-12 Yaş Aralığı 13-18 Yaş Aralığı 2.725,20 1.514,00 2.422,40 2.271,00 2.452,68 1.362,60 2.180,16 2.043,90 2.180,16 1.211,20 1.937,92 1.816,80 Sosyal Güvenlik Kurumu İşitme Cihazları Ödeme Bilgisi YENİ DÖNEM DETAY
İdis İşitme Merkezleri olarak S.G.K ile sözleşmemiz bulunmaktadır.
Alacağınız işitme cihazı bedeli üzerinden SGK’nın katkı payı düşüldükten sonra işitme cihazınızı merkezlerimizden alabilirsiniz.

İşitme cihazı bedelinin kurumca karşılanabilmesi için;

  • 0-18 yaş çocuklarda; tek taraflı veya bilateral işitme cihazı temini için sağlık kurulu raporlarının Kurumla sözleşmeli 3. basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmesi gerekmektedir.
  • 18 yaş üzeri hastalarda tek taraflı işitme cihazı temini için sağlık kurulu raporlarının, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Sağlık kurulu raporlarında kalıcı işitme kaybı olduğu ve İşitme eşikleri saf ses odyometri testi veya davranım odyometri testi ile belirlenmiş ise ilgili kulakta 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında 26 dB ve üzerinde, ABR ile belirlenmiş ise elde edilen eşiklerin 30 dB ve üzerinde olması gerekmektedir.
  • 18 yaş üzeri ilk kez işitme cihazı kullanacak hastaların, ikinci kulağına işitme cihazı ödenebilmesi için en az 6 ay süre ile işitme cihazı kullanması gerekmekte ve bu süre sonunda cihazdan yarar gördüğünün resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ancak daha önce 6 ay veya daha fazla süre ile işitme cihazı (tek taraflı veya bilateral) kullanan hastalarda bu bentte belirtilen 6 ay süre şartı aranmayacaktır.
  • SGK işitme cihazı için 5 yılda bir katkı ödemesi yapmaktadır.
    5 yıl dolduğunda tekrar rapor çıkarttırılarak yeni bir cihaz alınabilir.
Yakınınızdaki
işitme merkezini
bulun
Şubeler