isitme-kaybi-tedavi-edilir-mi

İşitme kaybı tedavi edilir mi?

25-08-2020

İşitme kaybı tedavi edilir mi?

 

       İşitme kaybının tedavisine karar verebilmek için öncelikle bireyin KBB hekimleri tarafından muayene edilmesi gerekir. Muayene öncesi detaylı anamnez (hasta öyküsü) alınır. İşitme kaybının konjenital (doğuştan) veya sonradan olup olmadığı araştırılır. Amaçlardan biri işitme kaybının nedenini belirlemek, ikincisi ise işitmenin durumunu belirlemektir. Hekimin istemi üzerine gerekli testler yapılır. Bu testler arasında yer alan odyolojik testler ve değerlendirmeler oldukça önem arz eder. Bu testler sayesinde bireyin işitme kaybının tipi ve derecesi tespit edilir. Yapılan tüm değerlendirmelerin ardından işitme kaybının nedeni ve işitmenin durumu hakkındaki veriler elde edilir. İşitme kaybının tedavisi için yol haritası çizilmiş olunur. İşitme kaybı tipleri temelde üçe ayrılır. Bunlar; iletim tipi işitme kaybı, sensörinöral tip işitme kaybı ve mikst tip işitme kaybıdır. İşitme kaybının dereceleri ise; çok hafif, hafif, orta, orta ileri, ileri veya çok ileri derece şeklinde sınıflandırılır.

      İşitme kaybı tedavisi iki ana başlık altında değerlendirilir. Medikal ve/veya cerrahi yöntemler olarak sınıflandırılır. Eğer bireyde kalıcı olmayan bir işitme kaybı tespit edilirse hekimler medikal veya cerrahi yöntemlere başvurarak işitme kaybını tedavi edebilir. Eğer bu yöntemler kullanılarak işitme kaybı tedavi edilemez ise bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkilememesi için çözümler üretmek gerekir. Bu çözümler arasında işitme cihazları, kemik iletimli implantlar, orta kulak implantları veya koklear implantlar yer alır.

      İşitme kayıplarında yetişkin ve pediatrik grup için yaklaşımlar birbirinden farklıdır. Çünkü birçok yetişkin işitme kaybının farkına hızla varabilir ve bununla ilgili geri bildirimlerde bulunabilir. Ancak pediatrik grupta yer alan her yaştaki çocuk bu durumla ilgili geri bildirim veremediği için ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından titizlikle takip edilmeli ve gerekirse belirli aralıklarla odyolojik testler yapılmalıdır. Örneğin çok hafif veya hafif dereceli bir işitme kaybında pediatrik grupta çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü bu derecedeki işitme kayıplarını yetişkinlerin bile fark edebilmesi genellikle zordur. Ayrıca bu derecedeki işitme kayıpları yetişkinlerin sosyal yaşantısına direkt etkide bulunmazken çocukları sosyal ve akademik yönden olumsuz etkileyebilir.

     İşitme kaybının tipi tedavi yöntemini belirlemede muazzam bir öneme sahiptir. Özellikle dış ve/veya orta kulak kaynaklı oluşan işitme kaybının (iletim tipi) tedavisi genellikle diğerlerine göre daha muhtemeldir. Çünkü bu gruptaki işitme kayıplarının bir çoğu geçici olabiliyor. Ancak iç kulakta ve/veya işitme sinirindeki patolojilerin çoğu kolıcı işitme kaybına sebebiyet verebiliyor. İletim tipi işitme kaybı için mümkün olan tedavi yöntemi medikal ve/veya cerrahi yöntemdir. Özellikle pediatrik grupta sık görülen orta kulak problemleri iletim tipi işitme kaybının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Örneğin orta kulakta sıvı birikmesi sonucunda cerrahi müdahale ile boşaltılarak ventilasyon tüpü takılması işitme kaybının düzelmesini sağlar. Bunun yanı sıra kronik orta kulak enfeksiyonları, kulak zarında ve/veya orta kulaktaki kemikçiklerde hasara yol açabilmekte ve işitme kaybına sebep olmaktadır. Bu durumda da yine cerrahi müdahale ile işitme kaybı tedavi edilebilir. Bir başka örnek ise ani işitme kaybı için verilebilir. Ani işitme kaybı, nedeni bilinmeyen, üç gün içerisinde veya daha kısa zamanda aniden ortaya çıkan, birbirini takip eden üç frekansı tutan, 30 dB ve üzerindeki sinirsel tipteki işitme kaybıdır. Bu durumda da hekimler tarafından medikal tedavinin yanı sıra hiperbarik oksijen tedavisi ile ani işitme kaybının tedavi protokolü uygulanır ve işitme geri getirilmeye çalışılır.

      Özetle geçici işitme kayıplarında işitme kaybının tedavisi mümkün olmakla birlikte kalıcı işitme kayıplarında ise bu mümkün olmayıp bireyin yaşam kalitesinin arttırılması için tıbbi cihazlara başvurulur.

 

Odyolog Hasan Çoban

isitme-kaybina-sebebiyet-veren-etkenler

12-08-2020

Yaşımız ilerledikçe diğer organlarımız gibi nasıl saçlarımız ağrıyor, gözlerimiz görme yetisini yavaş yavaş kaybediyor, çabuk yoruluyor, ayaklarımız tutmuyor, reflekslerimiz zayıflıyorsa aynı şekilde işitmemizde yavaş yavaş azalıyor.
bebekler-isitme-cihazi-kullanimi

17-06-2020

Ülkemizde uygulanan yenidoğan işitme tarama programı kapsamında, doğum sonrası basit ve kısa süreli ölçüm ile bebeğinizin ilk...
isitme-cihazi-aliminda-isitme-merkezinin-onemi-nedir

20-05-2021

İşitme cihazı kullanımıyla sağlanan yararı, maksimuma çıkarmak bir süreç olmakla birlikte sürecin yapı taşlarından biri, zaman içerisinde gerekli kontrollerin sağlanmasıdır. Hem bireyin işitme sağlığının kontrolü, hem de kullanılan cihazın ayar ve teknik kontrollerinin düzenli olarak takip edilmesi için en iyi işitme cihazı firması seçimi konusu dikkat edilmesi gereken ilk kriterdir.