Pediatrik
BrainHearing™

İnsan beyni doğmadan önce gelişmeye başlar, erken çocukluk döneminde hızla büyür ve ergenlik döneminde bu büyüme devam eder, gelişen beyin oldukça esnektir ve bu önemli süre boyunca çevre girdisi ve duyusal deneyim çok önemlidir.*

Kritik dönem olan 0-3 yaş, dil ve müzik gibi belirli yeni yetenekleri ve temel becerileri öğrenmek için en ideal dönemdir. Hafıza, karar verme ve duygu gibi diğer üst düzey işlevler ve sistemler ergenlik dönemine ve erken yetişkinliğe kadar gelişmeye devam eder. **

İşitme kaybı yaşayan bebekler ve çocuklar normal işiten yaşıtları gibi öğrenmeyi, arkadaş edinmeyi, kim olduklarını anlamayı ve aidiyet hissini yaşamayı isterler. Gelişimleri için önemli olan iletişime ve ses dünyalarına tam erişime sahip olmaktır. Gelişmek için ise, iletişim kurmaları ve hayatlarındaki seslerin dünyasına tam olarak erişmeleri çok önemlidir!

Ayrıca biliyoruz ki, tesadüfi öğrenme de çocuklar için oldukça önemlidir. Çocuklar yeni kelime ve bilgileri tesadüfen, yani genellikle kulak misafiri olarak öğrenir ve kazanır. Buna ek olarak, çocuklar dinlemede olduklarında her zaman hedeflerindeki konuşmacıya dönüp bakmazlar. Fakat yine de çevresindeki olup bitenlerin farkında olabilirler. İşitme kaybı ile çevredeki sesler buğulaşır ve bu buğulu ses ortamından konuşmaları çekip almak zorlaşır bunun da öğrenmede önemli sonuçları olabilir. Bu durumda beyin, ses girdilerini anlamlandırmada zorluk yaşayacaktır ve bu çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. ***

Oticon Pediatrik BrainHearing felsefesinin amacı ise, bebeklerin, çocukların ve gençlerin beynine mümkün olan en iyi ses bilgisini sunan işitme cihazlarını sunmaktır. Oticon İşitme cihazları, kanıtlanmış BrainHearing teknolojisi ile onların kavramsal gelişimini, konuşma ve dil gelişimini ve sosyal ilişkilerinin gelişimini destekler. Sonuç olarak amacımız, çocukların herhangi bir işitme kaybıyla sınırlandırılmadan yaşıtlarıyla eşit şartlarda hayata katılmalarını sağlamaktır.

* Cisneros-Franco et al., 2020
** Hensch & Bilimoria, 2012
*** Ricketts, T. A., & Galster, J. (2008)

İşitme testi randevusu alın
Yakınınızdaki
işitme merkezini
bulun
Şubeler